Hem Järnvägensfritidsförbund

Under 2024 kommer följande aktiviteter att genomföraw av JJF`s föreningar:


Bowlingmästerskap, förening vakant.


I augusti (1-2/8) kommer JGIK Stockoholm att arrangera Golf-mästerskap i Vimmerby på Tobo GK

Information från JGIK Stockholm/Golfsektion


SJ Tennis ska undersöka intresset för att genomföra Tennismästerskap i dubbel.


SJ Konstförening arrangerar ett vernissaage fr.o.m 20 januari. 


När respektive arrangörsklubb har en fastställd inbjudan, så skickar vi ut inbjudan till alla föreningsordförande! 


Vi lägger även in denna information här på hemsidan, jffa.se


Årsavgifter JFF
För deltagande vid JFF-mästerskap krävs även medlemskap i JFF.
Årsavgiften är 130 kr och betalas till Postgiro nr: 553060-5
Glöm inte att ange namn, pers.nr och att det är årsavgift för JFF 2024


JFF Kansli